Τιμές δωματίων ανά διανυκτέρευση για το 2023

Περίοδος λειτουργίας: 1η Μαΐου - 31 Οκτωβρίου

Δωμάτια για έως και 5 άτομα

  Χαμηλή Περίοδος
(01/05 - 30/06 ή 01/09 - 31/10)
Υψηλή Περίοδος
(01/07 – 31/08)
Μονόκλινο 35,00 € 55,00 €
Δίκλινο 40,00 € 60,00 €
Τρίκλινο 50,00 € 70,00 €
Τετράκλινο 55,00 € 75,00 €
Πεντάκλινο 60,00 € 80,00 €

Δωμάτιο R1 (για έως και 2 άτομα)

  Χαμηλή Περίοδος
(01/05 - 30/06 ή 01/09 - 31/10)
Υψηλή Περίοδος
(01/07 – 31/08)
Δίκλινο 35,00 € 50,00 €

Δωμάτιο R2 (για έως και 3 άτομα)

  Χαμηλή Περίοδος
(01/05 - 30/06 ή 01/09 - 31/10)
Υψηλή Περίοδος
(01/07 – 31/08)
Δίκλινο 40,00 € 60,00 €
Τρίκλινο 45,00 € 65,00 €

Δωμάτιο R3 (για έως και 2 άτομα)

  Χαμηλή Περίοδος
(01/05 - 30/06 ή 01/09 - 31/10)
Υψηλή Περίοδος
(01/07 – 31/08)
Δίκλινο 30,00 € 40,00 €

No Copyrights © 2023 Camping Finikes | Most Photos by Takis Kliropoulos